/rules

به نام خدا

با سلام

نحوه پرداخت هزینه : مدل مورد نظر شما برای شما ارسال می گردد و مامور پست این بسته را در آدرسی که خواسته اید تحویل داده و هزینه آینه و هزینه پستی را از شما دریافت می کند

گارانتی تحویل : اگر شما بسته خود را از مامور پست دریافت کردید و هر گونه نقصی در آن بود می توانید با شماره فروشگاه تماس بگیرید تا همکاران ما بدون دریافت هزینه نقص مورد نظر را برطرف نمایید.

گارانتی برگشت : اگر بسته به دست شما رسید و به دلیل خاصی خواستید بسته را برگشت بزنید اولا که باید بسته تازه به دست شما رسیده باشد و مدت زیادی از دریافت بسته رد نشده باشد و ثانیا شما بسته را به صورت پستی و با هماهنگی با فروشگاه به آدرس فروشگاه ارسال نمایید هنگامی که بسته به ما رسید با شما تماس گرفته و فقط هزینه محصول به حساب شما واریز می نماییم.

با تشکر

فروشگاه آینه فانتزی آروشا